Πρόγραμμα Erasmus + για Σπουδές

Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Απαιτούμενα ηλεκτρονικά έντυπα:

  1. Student Application Form
  2. Learning Agreement
  3. Οδηγίες Συμπλήρωσης του Learning Agreement

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής Προγράμματος Έρασμος

  • Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής , τηλ. 210-8203454, e-mail: papastamoulis@aueb.gr

  • Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ. 210-8203521, e-mail: livada@aueb.gr

Διοικητική Υποστήριξη

  • Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής,

Τηλ. 210-8203 113 - e-mail: sofiaana@aueb.gr
 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

  • Ντέλιου Κλεοπάτρα, τηλ: 2108203 188
  • Φαντάκη Έλια, τηλ: 2108203 270

e-mail: erasmusmobility@aueb.gr