Πρόγραμμα Erasmus + για Σπουδές

Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 1. Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές
 • Απαιτούμενα ηλεκτρονικά έντυπα:

 1. Student Application Form
 2. Learning Agreement
 3. Οδηγίες Συμπλήρωσης του Learning Agreement
 1. Πρόγραμμα Erasmus+ Blended Intensive Program (BIP) του τμήματος Στατιστικής

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής Προγράμματος Έρασμος

 • Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής , τηλ. 210-8203454, e-mail: papastamoulis@aueb.gr

 • Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ. 210-8203521, e-mail: livada@aueb.gr

Διοικητική Υποστήριξη

 • Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής,

Τηλ. 210-8203 113 - e-mail: sofiaana@aueb.gr
 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

 • Ντέλιου Κλεοπάτρα, τηλ: 2108203 188
 • Φαντάκη Έλια, τηλ: 2108203 270

e-mail: erasmusmobility@aueb.gr