Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/τριών Erasmus+ για σπουδές για το ακαδ. έτος 2024-2025, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 3 Πανεπιστήμια της επιλογής τους αποστέλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας Στατιστικής (stat@aueb.gr)

από την Παρασκευή 8 Μαρτίου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 :

  • Αίτηση συμμετοχής (εδώ)
  • 1 ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (το μέγεθος της φωτογραφίας να μην ξεπερνά τα 2MB)
  • Σκαναρισμένο/α αντίγραφο/α πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (αρχείο pdf) που ορίζουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής (συμβουλευτείτε τον «Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας 2024-2025» που υπάρχει στο link: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/stat/erasmus/202324/PinakasKinitikotitasSTAT_2024-25_web.pdf

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών να:

  • βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών,
  • έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης, 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  μαθημάτων, κυρίως από το Α’ έτος σπουδών
  • έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (επίπεδο Β2)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα για τους φοιτητές δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών είναι να:

  • προσφέρεται η διατριβή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και να έχει βρεθεί Επιβλέποντας/ουσα Καθηγητής/τρια στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής
  • να είναι ενήμερος ο Διευθυντής του Προγράμματός τους και να εγκρίνει τη συμμετοχή τους
  • έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (επίπεδο Β2)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής: https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/programma-erasmus,  στον Κανονισμό του Προγράμματος Erasmus+ του τμήματος Στατιστικής και στην κεντρική ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου: https://www.aueb.gr/el/erasmus.

Διοικητική Υποστήριξη

Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203113, e-mail: sofiaana@aueb.gr

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2024