Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος Στατιστικής

Το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989. Ο σκοπός του είναι η παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνονται δεκτοί 120 προπτυχιακοί και περίπου 60 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

​Το τμήμα απολαμβάνει διεθνούς φήμης για την ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας, η οποία προέρχεται από μια μακρά ιστορία ενεργού συμβολής στην έρευνα και τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

​Προσφέρουμε τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένη κατάρτιση στην στατιστική με εφαρμογές στην επιστήμη της εκπαίδευσης, τις φυσικές, ιατρικές και κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά, την οικονομετρία και την αναλογιστική επιστήμη.

​Δεχόμαστε αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού από φοιτητές με εξαιρετικές μεταπτυχιακές σπουδές και ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς της στατιστικής, όπως Bayesian statistics, στοχαστική μοντελοποίηση, οικονομικά μαθηματικά, αναλογιστική στατιστική, πολυμεταβλητή στατιστική και άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής, εδώ.