Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Στατιστικής