Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ για σπουδές για το ακαδ. έτος 2019-2020, να καταθέσουν στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση Συμμετοχής (υπάρχει διαθέσιμη στο link: https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus)  
  • 1 φωτογραφία
  • Απλή φωτοτυπία πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας
  • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνετε ότι είστε ενήμεροι ότι, αν επιλεγείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δεν δικαιούστε να εξεταστείτε στην κανονική εξέταση των μαθημάτων που θα δηλώσετε στο Τμήμα Στατιστικής κατά το εξάμηνο συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus και μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο στην εξέταση τους κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (υπάρχει διαθέσιμη στο link: https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus).

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι:

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών (8 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον).
  • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής (Επίπεδο Β2)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus και στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου  https://www.aueb.gr/el/content/πρόγραμμα-έρασμος.

Διοικητική Υποστήριξη

Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203113, e-mail: sofiaana@aueb.gr

Σπυροπούλου Αλίκη, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203112, e-mail:aspyrop@aueb.gr

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019