Ημερίδα: Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς

Ημερίδα με θέμα τις Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Κεντρικό Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  μετά από πρωτοβουλία των: Έδρα Jean Monnet ΟΠΑ: The EU as a Security and Diplomatic Actor, Master of Science (MSc) στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Master of Science (MSc) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών.

Ομιλητές και θέματα:

“Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων – Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εργαλεία χρηματοδότησης”
Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

“Ευκαιρίες καριέρας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ”
Μιχάλης Παπαγιάννης, Επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

“Πώς μπορείς να εργαστείς ή να κάνεις πρακτική άσκηση στον ΟΗΕ; Ευκαιρίες στην εποχή της Ατζέντας 2030”
Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

Την Ημερίδα συντόνισε ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης (ΟΠΑ, Έδρα Jean Monnet).

Ημερίδα με θέμα τις Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Κεντρικό Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  μετά από πρωτοβουλία των: Έδρα Jean Monnet ΟΠΑ: The EU as a Security and Diplomatic Actor, Master of Science (MSc) στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Master of Science (MSc) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών.

Ομιλητές και θέματα:

“Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων – Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εργαλεία χρηματοδότησης”
Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

“Ευκαιρίες καριέρας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ”
Μιχάλης Παπαγιάννης, Επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

“Πώς μπορείς να εργαστείς ή να κάνεις πρακτική άσκηση στον ΟΗΕ; Ευκαιρίες στην εποχή της Ατζέντας 2030”
Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

Την Ημερίδα συντόνισε ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης (ΟΠΑ, Έδρα Jean Monnet).


Ημερίδα με θέμα τις Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, πραγματοποιείται την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Κεντρικό Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  μετά από πρωτοβουλία των: Έδρα Jean Monnet ΟΠΑ: The EU as a Security and Diplomatic Actor, Master of Science (MSc) στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Master of Science (MSc) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών.
 

Ομιλητές και θέματα:

“Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων – Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εργαλεία χρηματοδότησης”
Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

“Ευκαιρίες καριέρας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ”
Μιχάλης Παπαγιάννης, Επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

“Πώς μπορείς να εργαστείς ή να κάνεις πρακτική άσκηση στον ΟΗΕ; Ευκαιρίες στην εποχή της Ατζέντας 2030”
Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC)

Την Ημερίδα συντονίζει ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης (ΟΠΑ, Έδρα Jean Monnet).

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 26, 2016 - 13:00