Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ελπιάννας Εμμανουηλίδη

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 10, 2020 - 10:30

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10/06/2020 στις 10:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής ΕΛΠΙΑΝΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ με χρήση εφαρμογών τηλεδιάσκεψης.

Τίτλος εργασίας: «Συναρτησιακή Στατιστική, χώροι Hilbert παραγόμενοι μέσω πυρήνων (RKHS) και ελλειπτικοί τελεστές»

Επιβλέπων: κ. Α.Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Τμήματος Στατιστικής

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο παρακολούθησης της παρουσίασης, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής