Παραλαβή περγαμηνών εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020 ότι, μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία, φάκελο που περιλαμβάνει: α) την περγαμηνή, β) αντίγραφο του πτυχίου και αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία και γ) Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021.

Η παραλαβή του φακέλου θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2108203111,112) ή κατόπιν ραντεβού μέσω e mail στο stat@aueb.gr ,από τους ίδιους τους πτυχιούχους (με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους) ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

Αθήνα, 26/01/2021

 Εκ της Γραμματείας