Ψηλά στην προτίμηση των υποψηφίων το ΔΕΤ

Δεύτερο το ΔΕΤ στο ευρύτερο αντικείμενο Διοίκησης και Οικονομικών, αποτελεί την πρώτη προτίμηση για την υποψήφια που πρώτευσε πανελλαδικά στο Ε’ επιστημονικό πεδίο.

Last updated: 01/09/2014

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής 2014 στα ΑΕΙ, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παραμένει ψηλά στην προτίμηση των υποψηφίων και κατατάσσεται ΔΕΥΤΕΡΟ πανελλαδικά στο ευρύτερο αντικείμενο Διοίκησης και Οικονομικών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα με τα 10 τμήματα με τις υψηλότερες βάσεις σε αυτό το αντικείμενο:

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013)
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ 17.775 16.838
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ 17.518 16.632
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 17.063 16.953
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ 16.699 15.830
Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ 16.320 15.570
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς 16.269 15.563
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15.658 15.469
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.186 14.267
Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς 15.128 14.204
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ΟΠΑ 14.956 14.708

Σημειώνεται ότι το ΔΕΤ αποτελεί την πρώτη επιλογή για την υποψήφια που πρώτευσε στο Ε’ επιστημονικό πεδίο, συγκεντρώνοντας 19.848 μόρια και η οποία είναι μεταξύ των τριών πρώτων βαθμολογικά στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2014.

Το ΔΕΤ κατατάσσεται επίσης ΤΕΤΑΡΤΟ μεταξύ των τμημάτων που αφορούν στις Πληροφοριακές Τεχνολογίες, ακολουθώντας τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας και Θεσ/νίκης και το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πάτρας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα με τα 10 τμήματα με τις υψηλότερες βάσεις σε αυτό το αντικείμενο:

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013)
Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 19.072 18.471
Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
ΑΠΘ 18.670 17.767
Ηλεκτρ. Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών 18.013 16.984
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ 17.518 16.632
Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17.496 15.916
Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17.278 16.027
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ 17.221 16.359
Πληροφορικής ΑΠΘ 16.334 15.529
Πληροφορικής ΟΠΑ 15.820 14.926
Μηχανικών Ηλεκτρ.Υπολογιστών & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών 15.504 14.772