Διακρίσεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2022.

Όσον αφορά την κατάταξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ):

  • Το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική παρέμεινε σταθερά στην 5η θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία “Business Intelligence & Strategy”.
  • Το ΠΜΣ στην Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία ανέβηκε στην 16η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία “E-Business & Digital Marketing”.

Όσον αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει Τμήμα ΔΕΤ:

  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (Μερικής Φοίτησης) ανήλθε στην 7η θέση παγκοσμίως και στην κατηγορία “Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία ΜΒΑs part-time”  και στην 11η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορίαInternational Management”.
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διακρίθηκε στην 8η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορία “Human Resources Management”.
  •  Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση κατατάσσεται στην 11η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορίαPublic Administration / Management”.
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη ανήλθε στην 21η θέση στη Δυτική Ευρώπη και την κατηγορίαΔιοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία Executive MBAs”.
  • Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση κατατάχθηκε στην 7η θέση παγκοσμίως και στην κατηγορία “Maritime Management”

Αναλυτικό δελτίο τύπου αναφορικά με τις κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ -ανά επιστημονικό πεδίο- σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης: https://www.aueb.gr/el/content/monadiki-diakrisi-gia-ta-metaptyhiaka-programmata-toy-opa