Συμβουλευτική για Μηχανογραφικά Δελτία (νέες ημερομηνίες)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ενημέρωση για το Τμήμα, στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (210 8203804) με τον Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο τις ημέρες Τρίτη 12 Ιουλίου και Πέμπτη 14 Ιουλίου και ώρες 14:00-17:00.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα ενημέρωσης για τους μαθητές κι αποφοίτους Λυκείου.

Testimonials των φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/testimonials