Αναγόρευση Καθηγήτριας Saras D. Sarasvathy σε Επίτιμη Διδάκτορα και Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων

Φωτογραφικό Portfolio από την τελετή αναγόρευσης της Καθηγήτριας του University of Virginia Saras D. Sarasvathy σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος ΔΕΤ και την απονομή διδακτορικών διπλωμάτων στους Διδάκτορες του Τμήματος ΔΕΤ για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2023.