Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Κωδικός: 
8166
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Το μάθημα θα εξοπλίσει τους φοιτητές με την βασική κατανόηση και τις βασικές γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και τη διαχείριση και τη στρατηγική σημασία αυτών των διαδικασιών. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των προϊόντων από τις προοπτικές του βιομηχανικού σχεδιασμού και της μηχανικής των προϊόντων.

Το μάθημα έχει μια διεπιστημονική βάση, η οποία βασίζεται στην καινοτομία και στη συνέχεια ενσωματώνει τις έννοιες και τις μεθόδους της αισθητικής, της σημειολογίας, της λειτουργικότητας του σχεδιασμού, της διαχείρισης της τεχνολογίας, της user-led innovation, της παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της εργονομίας, της οργάνωσης και της στρατηγικής. Ο στόχος είναι να προτείνει ένα ισορροπημένο μείγμα δημιουργικών τεχνικών και διαχειριστικών πτυχών του θέματος.