Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Κωδικός: 
8135
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Ο σύγχρονος manager προκειμένου να είναι επιτυχημένος στο σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο, οργανωσιακό περιβάλλον απαιτείται όπως κατέχει ικανότητες πολύ ευρύτερες των, στενά ορισμένων, τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο επιτυχημένος manager δεν είναι πια αυτός που κατέχει τη γνώση αλλά αυτός που διαθέτει τις κατάλληλες προσωπικές ικανότητας και τις οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κατάλληλα τόσο με τους συνεργάτες του, όσο και με τον εαυτό του. Σε αυτά τα πλαίσια, το μάθημα «Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων» αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, πρώτα απ’ όλα να καταγράψουν, αναλύσουν, συζητήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και στη συνέχεια να τις «βελτιώσουν», όσο αυτό είναι δυνατό, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα από μία σειρά διαδικασιών με πολύ έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Μέσα από την συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ, την πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός αίθουσας, οι συμμετέχοντες θα καλλιεργήσουν δεξιότητες οι οποίες θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο στην αναζήτηση όσο και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και εξέλιξης.

Οι κυριότεροι στόχοι του μαθήματος θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Η αυτοαξιολόγηση των προσωπικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων

 • Η εφαρμογή των προσωπικών ικανοτήτων στο χώρο εργασίας

 • Χρησιμοποιώντας τις προσωπικές ικανότητες στην αναζήτηση εργασίας και την διαχείριση σταδιοδρομίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
 • Αυτοδιάγνωση-Αυτοαξιολόγηση
 • Μάθηση-Στυλ Μάθησης
 • Άγχος – Τεχνικές Αντιμετώπισης του Άγχους
 • Δυναμική και Διεργασίες Ομάδων
 • Σύγκρουση και Διαπραγματεύσεις
 • Πειθώ και Επιρροή
 • Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων και Συναισθηματικής Νοημοσύνης