Αποτελέσματα αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+                                                                                                                

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

Αθήνα, 19/03/2019

Ακολουθεί, με αύξουσα σειρά Αρ. Μητρώου, κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2019-2020. Σημειώνεται ότι, η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από τη Γραμματεία!

α/α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

3611808

Universitat Politecnica de Catalunya (Μεταπτυχιακό)

SPAIN

WINTER

2

6140126

Eindhoven University of Technology

NETHERLANDS

SPRING

3

6150100

Orebro Universitet

SWEDEN

SPRING

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές που επιλέχθηκαν ότι, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.