Δελτίο Τύπου: Το ΔΕΤ 1ο στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ όλων των τμημάτων τού Επιστημονικού Πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής. Παρότι είναι από τα νεότερα Πανεπιστημιακά Τμήματα του 5ου πεδίου, έχει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο αντίστοιχων Σχολών σε κορυφαία ΑΕΙ του εξωτερικού (όπως για παράδειγμα MIT, LSE, Erasmus). Συνδυάζει γνώσεις Διοίκησης και Στρατηγικής, με μαθηματικές μεθόδους Διοικητικής Επιστήμης και με γνώσεις και δεξιότητες Τεχνολογιών της Πληροφορίας, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και καινοτομική επιχειρηματική δράση. Το Τμήμα επιτρέπει στους φοιτητές του να επιλέξουν μία κύρια και προαιρετικά μία δευτερεύουσα κατεύθυνση σπουδών σε τομείς αιχμής και συγκεκριμένα μεταξύ των: (α) Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics), (β) Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (γ) Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων, (δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, και (ε) Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι. Είναι το μοναδικό Τμήμα στα Ελληνικά ΑΕΙ όπου η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για ένα εξάμηνο για όλους τους φοιτητές, με αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων: ένας στους τρεις φοιτητές βρίσκουν δουλειά στον τομέα ειδίκευσής τους πριν ακόμα πάρουν πτυχίο, ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των αποφοίτων βρίσκει δουλειά εντός του έτους που αποφοίτησαν, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού (π.χ., ΜΙΤ, Cambridge, Imperial, LSE, NYU). Στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, 50 περίπου φοιτητές κάθε χρόνο φοιτούν ή κάνουν πρακτική μέσω του προγράμματος ανταλλαγών ERASMUS σε κορυφαία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος έχει εκτεταμένη διδακτική και ερευνητική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε Συμβούλια Διεθνών Επιστημονικών Επιτροπών. Οι καθηγητές και οι φοιτητές του Τμήματος μετέχουν επίσης σε πληθώρα δράσεων, όπως το Ετήσιο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και φοιτητικοί και μαθητικοί διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Το Τμήμα έχει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στα Ευρωπαϊκά Business Schools και συντονίζει/ συμμετέχει σε 8 Μεταπτυχιακά Προγράμματα εκ των οποίων 3 ιδρύθηκαν πρόσφατα και 5 είναι καταξιωμένα στον τομέα τους και κατατάσσονται μεταξύ των 20 κορυφαίων στην Ευρώπη. Τα περισσότερα μεταπτυχιακά του Τμήματος είναι διεθνούς προσανατολισμού και δέχονται και ξένους φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.dmst.aueb.gr.