Εκδηλώσεις Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Φωτογραφικό Υλικό από Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας