Νέα παράταση διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων

 Παρατείνεται η  προθεσμία  δηλώσεων  διδακτικών  βιβλίων  από  τους  φοιτητές  για  το  τρέχον  χειμερινό  εξάμηνο  έως  και  την  Παρασκευή 19  Ιανουαρίου  2018.  Επίσης,  ως  νέα  καταληκτική  ημερομηνία  για  τη  διανομή  των  συγγραμμάτων  στους φοιτητές  ορίζεται  η Παρασκευή  2 Φεβρουαρίου  2018

Ανακοίνωση εδώ.