Άρθρο στο ΕΛ / ΛΑΚ για το Moodle στο ΔΕΤ

Άρθρο στον ιστότοπο του ΕΛ/ΛΑΚ σχετικά με το σύστημα διαχείρισης μάθησης moodle, στο οποίο στηρίζεται η πύλη τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Last updated: 06/11/2014

Δημοσιεύθηκε άρθρο στον ιστότοπο του ΕΛ/ΛΑΚ με τίτλο "Το Moodle στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Το άρθρο παρουσιάζει συνοπτικά την προσφορά του moodle στους χρήστες του (διαχειριστές, διδάσκοντες και σπουδαστές), τον τρόπο μετάβασης του Τμήματος ΔΕΤ από την παλιά εκπαιδευτική πύλη μαθημάτων στη νέα, καθώς και πληροφοοίες που αφορούν τη χρήση του συστήματος την παρούσα χρονική στιγμή.

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο πατήστε εδώ.