Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων

Oλοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία η 4η έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αποφοίτων του Τμήματος, που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

Last updated: 23/06/2014

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία η 4η έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αποφοίτων του Τμήματος, που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

  • Τα συνολικά επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης φτάνουν στο 91%. 20 από τους συμμετέχοντες (9%) δεν εργάζονταν την παρούσα χρονική στιγμή. Από αυτούς που δεν εργάζονται αυτή την στιγμή, 7 άτομα ψάχνουν για εργασία και οι υπόλοιποι κάνουν μεταπτυχιακό/διδακτορικό/ στρατό
  • 52% των συμμετεχόντων βρήκαν την πρώτη τους εργασία μέσα σε ένα χρόνο το αργότερο μετά την αποφοίτησή τους
  • 25% των συμμετεχόντων συνέχιζαν να εργάζονται στην ίδια εταιρεία όπου έκαναν την πρακτική τους άσκηση
  • 60% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η πρώτη τους εργασία είχε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τις σπουδές τους στο ΔΕΤ
  • 60% των συμμετεχόντων έχει μεταπτυχιακές σπουδές, το 1/3 περίπου από αυτούς στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία τους στο ΟΠΑ
  • 72% θα συνιστούσαν σίγουρα το ΔΕΤ σε κάποιον απόφοιτο Λυκείου
  • 69% θεωρούν ότι το ΔΕΤ τους δημιούργησε πάρα πολλές ή πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης
  • 86% των συμμετεχόντων είναι πολύ ή αρκετά ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους στο ΔΕΤ, συνολικά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 1181 αποφοίτων του ΔΕΤ, μέσω e-mail, ή μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 211 αποφοίτους (βαθμός απόκρισης: 18%).