Ανακοίνωση για Δικαιούχους Μετεγγραφής

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα 11:00 -13:00 τα ακόλουθα:

  1. Την επισυναπτόμενη αίτηση εκτυπωμένη και συμπληρωμένη
  2. Την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. 3 φωτογραφίες ταυτότητας με το όνομα του υποψηφίου

Από τη Γραμματεία του Τμήματος