Αποτελέσματα Επιλογής 2ης Πρόσκλησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 02/04/2018

Ακολουθεί με αύξουσα σειρά Αρ. Μητρώου, κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2018-2019.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8150006

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

2

8150074

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

3

8150087

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

4

8150095

University of Southampton

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

SPRING

5

8150100

Universita degli studi di Pavia

ΙΤΑΛΙΑ

SPRING

6

8150106

Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

7

8150123

Institut d'Etudes Politiques "Sciences Po Toulouse"

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

8

8160103

University of Mannheim

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

WINTER

9

8160106

University of Mannheim

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

WINTER

10

8160139

University of Mannheim

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

WINTER

11

8160187

Norwegian School of Economics-NHH

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

SPRING

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.