Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 22/03/2019

Ακολουθεί  η  κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2019-2020.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8170021

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2019-20)

2

8170050

NETHERLANDS - Hague University of Applied Sciences

30 (S 2019-20)

3

8170110

BELGIUM - Universiteit Antwerpen

30 (W 2019-20)

4

8170078

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2019-20)

5

8160118

GERMANY - Universität Mannheim

30 (S 2019-20)

6

8160145

GERMANY - Universität Mannheim

30 (S 2019-20)

7

8170057

NETHERLANDS - Hague University of Applied Sciences

30 (W 2019-20)

8

8170129

SWEDEN - Stockholm University - Stockholm Business School

30 (W 2019-20)

9

8170007

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2019-20)

10

8170027

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

30 (W 2019-20)

11

8170016

ITALY - Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

30 (W 2019-20)

12

8160204

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

30 (W 2019-20)

13

8160004

FRANCE - Groupe ESC Troyes

30 (W 2019-20)

14

8170096

GERMANY - University of Cologne

30 (W 2019-20)

15

8170076

BELGIUM - Hasselt University

30 (W 2019-20)

16

8170103

GERMANY - University of Cologne

30 (W 2019-20)

17

8170138

SWEDEN - Stockholm University - Stockholm Business School

30 (W 2019-20)

18

8170067

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2019-20)

19

8160113

GERMANY - Technische Universität Dortmund

30 (S 2019-20)

20

8160110

DENMARK - University of Southern Denmark

30 (W 2019-20)

21

8170102

BELGIUM - Universiteit Antwerpen

30 (S 2019-20)

22

8160192

GERMANY - SRH Hochschule Berlin - International Management University

30 (S 2019-20)

23

8160099

BELGIUM - Hasselt University

30 (W 2019-20)

24

8160041

PORTUGAL - Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

30 (S 2019-20)

25

8160046

GERMANY - Universität Mannheim

30 (S 2019-20)

26

8170065

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2019-20)

27

8160058

GERMANY - Technische Universität Dortmund

30 (S 2019-20)

28

8170036

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2019-20)

29

8160086

AUSTRIA - Universität Wien

30 (W 2019-20)

30

8160126

ITALY - Università degli Studi di Torino

30 (W 2019-20)

31

8170003

BELGIUM - Hasselt University

30 (W 2019-20)

32

8170029

NORWAY - Norwegian School of Economics (NHH)

30 (W 2019-20)

33

8170012

ITALY - Università degli Studi di Torino

30 (W 2019-20)

34

8170094

GERMANY - Universität Mannheim

30 (W 2019-20)

35

8160131

DENMARK - University of Southern Denmark

30 (W 2019-20)

36

8160090

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2019-20)

37

8160045

FINLAND - Abo Akademi University

30 (S 2019-20)

38

8170126

ITALY - Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

30 (W 2019-20)

39

8160140

FINLAND - University of Vaasa

30 (S 2019-20)

40

8170120

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2019-20)

41

8170130

BELGIUM - Hasselt University

30 (W 2019-20)

42

8170004

GERMANY - SRH Hochschule Berlin - International Management University

30 (W 2019-20)

43

8160109

FINLAND - University of Vaasa

30 (S 2019-20)

44

8160033

NORWAY - BI Norwegian Business School

30 (S 2019-20)

45

8160200

FRANCE - Université d’Auvergne Clermont 1

30 (S 2019-20)

46

8160138

GERMANY - Technische Universität Hamburg

30 (W 2019-20)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.