Αudencia Nantes School of Management

Θέση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Χειμερινό εξάμηνο στο Αudencia Nantes School of Management (Major in Management of Digital Business and Information Technology).

Last updated: 21/05/2014

Θέση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το Χειμερινό εξάμηνο στο Αudencia Nantes School of Management (Major in Management of Digital Business and Information Technology).

Για λεπτομέρειες και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε, μέχρι τις 22/5, με την Γραμματεία ΔΕΤ (Δήμητρα Χατζηδημητρίου, dmc@aueb.gr, 210 8203 139).