Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα λήξει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων που έχουν ήδη επιτύχει σε παλαιότερες εξεταστικές περιόδους, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματός τις ημέρες και ώρες που δέχεται η γραμματεία, κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων

Προσοχή: Η αίτηση επανεξέτασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρεθεί και κατατίθεται αυτοπροσώπως με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ως εξής:

  • Φοιτητές 1ου εξαμήνου σπουδών ως οκτώ (8) μαθήματα
  • Φοιτητές 3ου εξαμήνου σπουδών ως εννέα (9) μαθήματα
  • Φοιτητές 5ου, 7ου ως έντεκα (11) μαθήματα
  • πέραν των κανονικών εξαμήνων σπουδών – δεν υπάρχει όριο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν  μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν σε αυτή τη δήλωση, στις δύο εξεταστικές περιόδους που αντιστοιχούν στο ακαδημαϊκό έτος.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 7ου Εξαμήνου (8171) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ δεν θα διδαχθεί
  • Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 7ου Εξαμήνου (8189) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Design Thinking for Innovation) δεν θα διδαχθεί
  • Υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» της Κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ»

Οι φοιτητές του τμήματος  που βρίσκονται κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 στο 7ο εξάμηνο σπουδών και πάνω, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων μόνο από τη λίστα που ακολουθεί, καθώς και τα προτεινόμενα συγγράμματά τους:

ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΑ  2019-2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ
7135 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
7143 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
7116 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
7127 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
2301 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5634 ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5636 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5738 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3321 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3771 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3634 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3743 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3632 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6123 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
6176 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1601 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
1705 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ