Διάκριση «ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award»

Διάκριση «ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award»

Τη διάκριση «ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award», έλαβαν η τεταρτοετής φοιτήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ζωή Κώττη και ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης, για την εργασία τους «Standing on Shoulders or Feet? The Usage of the MSR Data Papers», στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «MSR' 19: 16th International Conference on Mining Software Repositories», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ, στις 26 και 27 Μαΐου 2019.

Η βραβευθείσα εργασία, η οποία πραγματεύεται την ανάλυση του αντίκτυπου των εργασιών που δημοσιεύουν σύνολα δεδομένων για περαιτέρω εμπειρική έρευνα, διακρίθηκε ανάμεσα σε 47 υποψηφιότητες υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνέδριο «Mining Software Repositories» ανήκει, σύμφωνα με την κατάταξη CORE, στην κατηγορία Α (excellent conference, and highly respected in a discipline area), συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο αμείωτο το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας.