Διάκριση «Highly Commended Paper»

Τη διάκριση «Highly Commended Paper» στο «Awards for Excellence 2012» έλαβε εργασία υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικού ερευνητή και καθηγητή του Τμήματος

Last updated: 19/07/2012

Το Emerald Literati Network στην ετήσια απονομή «Awards for Excellence 2012» τίμησε με τη διάκριση «Highly Commended Paper» την εργασία των υποψηφίων διδακτόρων Δ. Μητρόπουλου και Β. Καρακόιδα, του μεταδιδακτορικού ερευνητή Π. Λουρίδα και του Καθηγητή του ΟΠΑ Δ. Σπινέλλη: «Countering code injection attacks: a unified approach». Η εργασία, που δημοσιεύτηκε το 2011 στο περιοδικό Information Management and Computer Security, προτείνει έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των πιο κοινών απειλών κατά της ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών.