Διάκριση για τον Καθηγητή Δ. Σπινέλλη

Ο Καθηγητής του Τμήματος Διομήδης Σπινέλλης, επιλέχτηκε ως Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού IEEE Software για την περίοδο 2015-2016.

Last updated: 11/06/2014

Ο Καθηγητής του Τμήματος Διομήδης Σπινέλλης, επιλέχτηκε ως Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού IEEE Software για την περίοδο 2015-2016.

Το περιοδικό IEEE Software προσφέρει στους επαγγελματίες της ανάπτυξης λογισμικού, που επιθυμούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, πρωτοποριακές ιδέες, έμπειρη ανάλυση και διορατικό στοχασμό. Θεωρείται η κύρια πηγή που μεταφέρει τη θεωρία της τεχνολογίας λογισμικού στην πράξη. Το IEEE Software είναι το περιοδικό της IEEE Computer Society με τον μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών. Το περιοδικό διακρίνεται από τον υψηλό δείκτη επιρροής του, αλλά και από τα μέλη των εκδοτικών και συμβουλευτικών επιτροπών του που απαρτίζονται από στελέχη κορυφαίων εταιριών, όπως Ericsson, Google, IBM , Microsoft, Oracle, and Siemens.

Ο πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού επιλέγεται, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης, για θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμα φορά, από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ειδικοί του κλάδου που δεν σχετίζονται με το περιοδικό, ένα μέλος της συντακτικής επιτροπής και ο προηγούμενος πρόεδρός της. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IEEE Computer Society, τα κριτήρια επιλογής είναι τα επιτεύγματα και η φήμη των υποψηφίων, η εμπειρία σε παρόμοιες θέσεις, το όραμα για το περιοδικό, η ηγετική τους ικανότητα, η προσωπικότητα, η υποστήριξη του οργανισμού τους για την ανάληψη της θέσης και η δικτύωσή τους με την επιστημονική κοινότητα.

Η επιστημονική και επαγγελματική οργάνωση IEEE έχει ως στόχο την υποστήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας και αριστείας για το καλό της ανθρωπότητας. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στο είδος της με 425.000 μέλη σε 160 χώρες. Η IEEE Computer Society είναι πολυπληθέστερη από τις 38 επαγγελματικές ενώσεις που απαρτίζουν το Συμβούλιο Τεχνικών Δραστηριοτήτων της IEEE. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη της θεωρίας, της πράξης και των εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των τεχνολογικών εφαρμογών της.