Εισαχθέντες στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ 2018-2019

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των γραμματειών και του Προγράμματος τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ την Παρασκευή 5/10/2018 και ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική.

Την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα.

Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ

Δρ Βασιλική Μπρίνια

Ανακοίνωση εισαχθέντων φοιτητών/τριών

Επιλογή Φοιτητών 2018-2019