Ο κ. Δ. Σπινέλλης στο Συμβούλιο Διοίκησης της ΙΕΕΕ

Ο καθηγητής του Τμήματος κ. Διομήδης Σπινέλλης, εκλέχτηκε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της IEEE Computer Society για την περίοδο 2013-2015

Last updated: 01/11/2012

Ο καθηγητής του Τμήματος κ. Διομήδης Σπινέλλης, εκλέχτηκε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Board of Governors) της IEEE Computer Society για την περίοδο 2013-2015