Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ (ΦΕΚ 689/τ.Β'/26-03-2013).

Last updated: 09/04/2013

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 689/τ.Β'/26-03-2013 η υπ' αριθμ. 39460/Γ2/21-03-2013 Υπουργική Απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται η εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό στο είδος του πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Συνέπεια της πιστοποίησης του Προγράμματος αυτού, είναι η λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τον Ν.3848/2010, σε όποιον φοιτητή παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα αυτό. Το πιστοποιητικό αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.