Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΦΣΔΕΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τους Φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (ΔΕΤ)

για την Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Φοιτητικού Συνεδρίου ΔΕΤ

Είσαι φοιτητής του ΔΕΤ;

Έχεις διάθεση προσφοράς και συνεργασίας;

Θέλεις να αποκτήσεις εμπειρία στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και να συνεργαστείς με ενθουσιώδη μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μας;

Θέλεις να συμμετάσχεις σε ένα θεσμό που μετρά ήδη 16 χρόνια επιτυχημένης πορείας;

Σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις στην Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας! Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να αποστείλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από το συνοπτικό βιογραφικό, στο οποίο θα επισημαίνονται χρήσιμες δεξιότητες σχετικές με τη διοργάνωση του Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση idelig@aueb.gr. Επίσης, μπορεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο ακόλουθο link:

https://docs.google.com/forms/d/1K8XBHrChqGAsh1hfUTc9Wwd3NN7_G760inXA5m1ZH1g/edit

Οι υποχρεώσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι υψηλής ευθύνης, καθώς πλαισιώνουν και υποστηρίζουν την Οργάνωση του συνεδρίου, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της οργανωτικής επιτροπής θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετάσχεις στις ακόλουθες δράσεις:

Οργανωτικές δραστηριότητες

 • Προγραμματισμός συναντήσεων
 • Πρακτικά συναντήσεων
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας ανά ενότητα εργασίας
 • Διαχείριση ενοτήτων εργασίας
 • Οικονομική διαχείριση

Στόχοι και περιεχόμενα συνεδρίου

 • Διαδικασία προσδιορισμού θέματος
 • Σύνταξη πρόσκλησης περιλήψεων (Call for Papers)
 • Σύνταξη και αποστολή ανακοινώσεων/δελτίων τύπου
 • Σύνταξη προγράμματος συνεδρίου
 • Προσδιορισμός, επικοινωνία και πρόσκληση ομιλητών

Προώθηση συνεδρίου

 • Σχεδιασμός λογοτύπου
 • Διαχείριση της ιστοσελίδας
 • Σχεδιασμός αφίσας και αφισοκόλληση
 • * Προώθηση Call for Papers: Αποστολή Πρόσκλησης Υποβολής Περιλήψεων σε Ερευνητές / ΥΔ /Μεταπτυχιακούς /Προπτυχιακούς Φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυματων (e-mail), Ανακοίνωση Call for Papers σε Ιστοσελίδες τουΟΠΑ και άλλων πανεπιστημίων/φορέων
 • Εύρεση χορηγών επικοινωνίας
 • Προετοιμασία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων ΦΣΔΕΤ

Εύρεση χορηγών

 • Προσδιορισμός πιθανών χορηγών
 • Εκπαίδευση ομάδας για επικοινωνία με χορηγούς
 • Προετοιμασία προτάσεων για χορηγία
 • Επικοινωνία με χορηγούς για διερεύνηση ενδιαφέροντος
 • Παρακολούθηση προτάσεων για χορηγία του ΦΣΔΕΤ

Διαχείριση Περιλήψεων-Εργασιών

 • Συγκέντρωση περιλήψεων
 • Αξιολόγηση περιλήψεων
 • Αποστολή αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
 • Προετοιμασία προγράμματος

Εφοδιαστική διαχείριση

 • Catering
 • Συνοδευτικό υλικό συνεδρίου
 • Δραστηριότητες προετοιμασίας συνεδριακού χώρου
 • Δραστηριότητες διαχείρισης συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Αν επιθυμείς να συμβάλεις με τις ιδέες και τη δημιουργικότητά σου στη διοργάνωση του 17ου ΦΣΔΕΤ, αν η συμμετοχή σου είναι μια πρόκληση για το χαρακτήρα σου, στείλε την αίτηση συμμετοχής σου στην Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Δεληγιάννη (ηλεκτρονική διεύθυνση idelig@aueb.gr), έως και τις 30 Οκτωβρίου 2019.