Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2018-2019:

να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο: http://www2.aueb.gr/app/mstpe/ (01/03/2018 έως 09/03/2018) και να καταθέσουν στη γραμματεία (κα. Άννα Γιόφτσου) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 καθημερινά και ώρες 12:00-14:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης (όπως εκτυπώνεται στο τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης) υπογεγραμμένο
 • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
 • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: annag@aueb.gr): Έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 creditsà 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό και, όταν συναντηθούν μαζί τους, θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Prelearning Agreement: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/πρόγραμμα-erasmus

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συναντήσουν τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος:

Φοιτητές με επώνυμο Α-Κ

Ειρήνη Βουδούρη email: ivoudour@aueb.gr, Κοδριγκτώνος 12, 4ος, Κωδικός εξώπορτας 4267, (τηλ: 210 8203 559)

 • Δευτέρα 26/2/2018 10:00-12:00
 • Παρασκευή 02/03/2018 10:00-12:00
 • Δευτέρα 05/03/2018 10:00-12:00
 • Τετάρτη 07/03/2018 16:00-18:00

Φοιτητές με επώνυμο Λ-Π

Αδάμ Βρεχόπουλος, email: avrehop@aueb.gr, Πατησίων 95, 3ος (τηλ.: 210 8203 804)

 • Τρίτη 27/02/2018 11:00-13:00
 • Τετάρτη 28/02/2018 09:00-11:00
 • Τρίτη 06/03/2018 11:00-13:00
 • Τετάρτη 07/03/2018 09:00-11:00

Φοιτητές με επώνυμο Ρ -Ω

Eric Soderquist, soderq@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α, 9ος (τηλ.: 210 8203 679)

 • Πέμπτη 01/03/2018 10:00-14:00
 • Τρίτη 06/03/2018 10:00-14:00
 • Πέμπτη 08/03/2018 10:00-14:00

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Αθήνα, 28/02/2018