Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018-83_ΨΙΩ4469Β4Μ-Θ9Κ