Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2017-2018, να καταθέσουν στη γραμματεία το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα με λατινικούς χαρακτήρες):

  • Έντυπο αίτησης  (Student Application Form)
  • Μια φωτογραφία
  • Απλή φωτοτυπία πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας
  • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Έντυπο Prelearning Agreement  με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits - 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits).

Τα παραπάνω έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να τα κατεβάσετε και από ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμεροχής καθώς και τα κριτήρια επιλογής μπορείται να βρείτε ΕΔΩ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος