Πρόσφατες Αναφορές του Τύπου στο Τμήμα ΔΕΤ

Έθνος 18/04/2017

Πρώτο το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις "Σχολές που... εξασφαλίζουν το μέλλον"

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/Site_Triti-_18_APR_2017.pdf

in.gr 18/04/2017

Πρώτο το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις "Σχολές με την καλύτερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας"

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500139619