Σημαντική Διάκριση για το ΜΠΣ στη ΔΑΔ

13ο στην Ευρώπη κατατάχθηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας έρευνας του Best-Masters.com

Last updated: 14/01/2014

13ο στην Ευρώπη κατατάχθηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2013-2014, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας έρευνας του Best-Masters.com, πάνω από γνωστά ξένα πανεπιστήμια, όπως το Imperial College, University College Dublin, Grenoble School of Management, EADA, University of Glasgow, κλπ.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της 7ης θέσης που είχε καταλάβει το πρόγραμμα το 2012 στην ίδια αξιολόγηση.

http://www.best-masters.com/ranking-master-human-resources-management-in-western-europe.html