Τα Νέα Μαθήματα Επιλογής στο Νέο Πρόγρ. Σπουδών

Δείτε τα νέα μαθήματα επιλογής του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος που θα ξεκινήσουν να διδάσκονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Last updated: 05/09/2013

Τα νέα μαθήματα επιλογής (νέο περιεχόμενο) στο νέο πρόγραμμα σπουδών είναι τα ακόλουθα:

  • «Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων» (Χ. Ταραντίλης, 7ο εξάμηνο)
  • «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» (Γ. Λελεδάκης, 7ο εξάμηνο)
  • «Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας» (Σ. Λιούκας & Ι. Σπανός, 7ο εξάμηνο)
  • «Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση» (Γ. Μούρτος & Γ. Λεκάκος, 7ο εξάμηνο)
  • «Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα» (Γ. Δουκίδης, 8o εξάμηνο)