Το MBA international στα 35 MBA Rising Stars

Το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μεταξύ των 35 MBA Rising Stars παγκοσμίως για το 2012 μετά από σχετική έρευνα με τα κορυφαία business schools παγκοσμίως.

Last updated: 21/12/2012

Το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επελέγη ως ένα από τα 35 MBA Rising Stars παγκοσμίως για το έτος 2012. Η κατάταξη, που προέκυψε μετά από σχετική έρευνα που διεξήχθη από το Findyourmba.com, περιλαμβάνει τα κορυφαία business schools παγκοσμίως, τα οποία έχουν κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και εμφανίζουν μεγάλες δυνατότητες να εξελιχθούν στα καλύτερα ΜΒΑ στην παγκόσμια κατάταξη.

Για την κατάταξη του 2012 χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που χρησιμοποιούνται και στις έρευνες άλλων καθιερωμένων φορέων, αλλά παράλληλα ελήφθησαν υπόψη οι στρατηγικές επιλογές των προγραμμάτων, πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών, καθώς και ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ.