1η Θέση στο Διαγωνισμό Ace the Case - KPMG

Oι τριτοετείς φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Λάμπρος Αργυρίου, Ευθύμης Ψαραύτης, Γεράσιμος Τζάκης και  Κατερίνα Δημοπούλου, έχοντας ως ομάδα προκριθεί μεταξύ 40 ομάδων αποτελούμενων από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,  συμμετείχαν στο διαγωνισμό Ace the Case, που πραγματοποιήθηκε από την KPMG στις 11 και 12 Μαΐου και κατέκτησαν την πρώτη θέση.

Ο φοιτητικός διαγωνισμός Ace the Case περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω πραγματικών επιχειρησιακών σεναρίων. Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν τη στρατηγική μιας επιχείρησης, να προτείνουν καινοτόμες λύσεις απαντώντας σε σύνθετα προβλήματα και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε διευθυντές της KPMG.