2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2018-2019:

να συμπληρώσουν την αίτηση (δακτυλογραφημένη) και να καταθέσουν στη γραμματεία (κα. Άννα Γιόφτσου) το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 καθημερινά και ώρες 12:00-14:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 creditsà 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Prelearning Agreement: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/PreLearning_Agreement_Form.xls

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν  με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος:

Φοιτητές με επώνυμο Α-Κ

Ειρήνη Βουδούρη email: ivoudour@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο Λ-Π

Αδάμ Βρεχόπουλος, email: avrehop@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο Ρ -Ω

Eric Soderquist, soderq@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Ακολουθεί κατάλογος Πανεπιστημίων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για το τμήμα μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Θέσεις/ΦοιτΜήνες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

AUSTRIA

1

Universität Wien

1Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

CYPRUS

1

University of Cyprus

4X9

Ελληνικά

2

University of Nicosia

2Χ5

Αγγλικά- Ελληνικά

Β2

3

Cyprus University of Technology

2Χ5

Ελληνικά-Αγγλικά

Β1

FINLAND

1

Lahti University of Applied Sciences

2Χ5

Αγγλικά

B2

2

University of Jyväskylä

2Χ5

Αγγλικά

B2

FRANCE

1

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

3Χ5

Αγγλικά-Γαλλικά

B2

2

Groupe ESC Dijon Bourgogne-Burgundy School of Business

3Χ5

Αγγλικά-Γαλλικά

B1, IELTS 6.0, TOEFL IBT 80, TOEIC 750

3

Université d’Auvergne Clermont 1

3Χ9 (6X5)

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

4

Université Francois Rabelais (Tours)

4Χ10

Γαλλικά

Β2

5

Groupe ESC Troyes

4Χ5

Αγγλικά

B2

6

Institut d'Etudes Politique 'Sciences Po Toulouse'

1Χ5

Γαλλικά-Αγγλικά

B2

7

Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion

 1Χ5

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

8

University of Tours

4Χ5

Γαλλικά

Β2

GERMANY

1

Universität Mannheim

1Χ10 ή (3X5)

Γερμανικά

B2

2

Philipps - Universität Marburg

3Χ9

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

3

Universität Siegen

3Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

4

Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH

2Χ10

Γερμανικά

B2

5

Universität Ulm

2Χ6

Γερμανικά

B2

6

Technische Universität Dortmund

2X5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

7

SRH Hochschule Berlin - The International Management Univeristy

1Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

8

Universität Koblenz-Landau

3Χ6

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

9

University of Muenster, School of Business and  Economics

4Χ5

Γερμανικά - Αγγλικά

Β2

ITALY

1

Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

1Χ5

Ιταλικά-Aγγλικά

Β1

NORWAY

1

Norwegian School of Economics - NHH

1X5

Αγγλικά

B2

PORTUGAL

1

Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

2X9

Πορτογαλικά-Αγγλικά

A2 (PORTUGUESE), B1 (ENGLISH)

SWEDEN

1

Linnaeus University

2Χ5

Αγγλικά

B2

2

Kristianstad University

1X5

Αγγλικά

B1

3

Södertörn University

1X5

Αγγλικά

B2

UNITED KINGDOM

1

University of Southampton (ΕΑΡΙΝΟ)

1Χ5

Αγγλικά

Β2

Αθήνα, 23/03/2018