Έρευνα Αποδοχής των Υπηρεσιών FinTech στην Ελλάδα

Πρόσκληση συμμετοχής στην  Έρευνα Αποδοχής των Υπηρεσιών FinTech στην Ελλάδα

Έρευνα Αποδοχής των Υπηρεσιών FinTech στην Ελλάδα διενεργείται από τo Εργαστήριo Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (IDSLAB) του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευγενική υποστήριξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή του επιπέδου και της συμπεριφοράς χρήσης των ψηφιακών χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών (FinTech) σε Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το online ερωτηματολόγιο στο link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnWkwjeBXeu7GG_bxuI-Q97oj9GyeaUHgznk72tiBJ-8k0w/viewform?usp=sf_link

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη. Το ερωτηματολόγιο και η επεξεργασία των δεδομένων είναι ανώνυμα και πραγματοποιούνται από ερευνητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποκλειστικά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου, για την οποία θα χρειαστείτε λίγα λεπτά.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της έρευνας,

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης