Αιτήσεις ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Δείτε την Προκήρυξη για τις αιτήσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς ( 2021-2022) για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση.