Ανακοίνωση για Μετεγγραφέντες Φοιτητές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές οι οποίοι διεγράφησαν από τα τμήματα πρώτης εισαγωγής μπορούν να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση των λογαριασμών τους σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρούν ΕΔΩ.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος