Ανακοίνωση και Σεμινάριο Πρακτικής 'Ασκησης 2021-2022

Δείτε την ανακοίνωση για την περίοδο αιτήσεων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022, καθώς και τα σεμινάρια προετοιμασίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 23/08/2021 έως 01/09/2021 στις 14:00