Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 14/04/2021

Ακολουθεί η κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

8190114

Universiteit Antwerpen

30 (W 2021-22)

8190171

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2021-22)

t8180138

BI Norwegian Business School

30 (W 2021-22)

8190097

The Hague University of Applied Sciences

30 (S 2021-22)

8180032

SKEMA Business School

30 (W 2021-22)

8190008

Södertörn University

30 (W 2021-22)

8180150

University of Southern Denmark

30 (W 2021-22)

8190127

Universität Wien

30 (S 2021-22)

8190057

Technische Universität Műnchen

30 (S 2021-22)

8180074

Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

30 (W 2021-22)

8190118

Universiteit Antwerpen

30 (W 2021-22)

8180131

Universität Mannheim

30 (S 2021-22)

8190108

SRH Hochschule Berlin - The International Management Univeristy

30 (S 2021-22)

t8190121

SRH Hochschule Berlin - The International Management Univeristy

30 (S 2021-22)

8190067

Groupe ESC Dijon Bourgogne-Burgundy School of Business

30 (W 2021-22)

8190165

Universität Koblenz-Landau

30 (W 2021-22)

8180105

The Hague University of Applied Sciences

30 (S 2021-22)

8190180

Södertörn University

30 (W 2021-22)

8180087

SKEMA Business School

30 (W 2021-22)

8190070

Stockholm University - Stockholm Business School

30 (S 2021-22)

8190072

University of Cologne

30 (S 2021-22)

8190100

Linnaeus University

30 (W 2021-22)

8180084

Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

30 (W 2021-22)

t8170002

Università degli Studi di Torino

30 (S 2021-22)

8190107

Technische Universität Műnchen

30 (S 2021-22)

8190047

Groupe ESC Dijon Bourgogne-Burgundy School of Business

30 (W 2021-22)

8190132

University of Vaasa

30 (W 2021-22)

t8180022

University of Cologne

30 (W 2021-22)

8190058

Université d’Auvergne Clermont 1

30 (S 2021-22)

8170110

Norwegian School of Economics - NHH

30 (W 2021-22)

8190168

Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

30 (W 2021-22)

t8180099

University of Southern Denmark

30 (S 2021-22)

8180041

Universität Mannheim

30 (S 2021-22)

t8190243

University of Nicosia

30 (W 2021-22)

8190095

Technische Universität Műnchen

30 (S 2021-22)

8190075

Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

30 (W 2021-22)

8190044

University of Vaasa

30 (W 2021-22)

8170077

University of Muenster, School of Business and  Economics

30 (W 2021-22)

8190110

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2021-22)

8190055

Universität Koblenz-Landau

30 (W 2021-22)

8180128

Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH

30 (S 2021-22)

8190039

Södertörn University

30 (W 2021-22)

8190151

Södertörn University

30 (W 2021-22)

8180010

Abo Akademi University

30 (W 2021-22)

8180044

Abo Akademi University

30 (W 2021-22)

8190099

Hasselt University

30 (S 2021-22)

8190056

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2021-22)

8180201

Universität Mannheim

30 (S 2021-22)

8170051

Università degli Studi di Torino

30 (S 2021-22)

t8180145

University of Muenster, School of Business and  Economics

30 (W 2021-22)

t8190122

Norwegian School of Economics - NHH

30 (W 2021-22)

8190048

Université d’Auvergne Clermont 1

30 (S 2021-22)

8190140

Reykjavik University

30 (S 2021-22)

t8180017

Kristianstad University

30 (W 2021-22)

8190252

Institut d'Etudes Politique 'Sciences Po Toulouse'

30 (S 2021-22)

t8180203

Kristianstad University

30 (W 2021-22)

8190167

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2021-22)

8190113

Universität Koblenz-Landau

30 (W 2021-22)

t8170131

Technische Universität Dortmund

30 (S 2021-22)

8180082

Hasselt University

30 (W 2021-22)

8180012

University of Tours

30 (W 2021-22)

t8180149

University of Tours

30 (W 2021-22)

t8180114

Abo Akademi University

30 (S 2021-22)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.