Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 05/04/2022

Ακολουθεί η κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν από το Τμήμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2022-2023.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική έγκριση του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα το χειμερινό εξάμηνο θα γίνει από το γραφείο Erasmus+  του ΟΠΑ βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων. Οι φοιτητές που δεν θα εγκριθούν τελικά για το χειμερινό εξάμηνο θα μετακινηθούν στο (ίδιο) Πανεπιστήμιο Υποδοχής το εαρινό εξάμηνο, εφόσον έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα στην αίτηση τους.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8200126

ΕΜ  Strasbourg Business School

30 (W 2022-23)

2

8200079

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

3

8200121

 Technische Universität Munchen

30 (W 2022-23)

4

8200013

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

5

8200094

 Stockholm Business School

30 (S 2022-23)

6

8190006

 ΕΜ  Strasbourg Business School

30 (W 2022-23)

7

8200147

 Technische Universität Munchen

30 (S 2022-23)

8

8190019

 University of Muenster, School of Business and Economics

30 (W 2022-23)

9

8190179

 Universita degli studi di Pavia

30 (W 2022-23)

10

8180100

 Universita degli studi di Torino

30 (S 2022-23)

11

8200174

 BI -Norwegian Business School

30 (W 2022-23)

12

8200059

 Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

13

8190005

 Universita degli studi di Pavia

30 (W 2022-23)

14

8200022

 Instituto Poltecnico da Guarda (IPG)

30 (S 2022-23)

15

8190040

 University of Muenster, School of Business and Economics

30 (W 2022-23)

16

8200086

 Instituto Poltecnico da Guarda (IPG)

30 (S 2022-23)

17

8200116

 Hague University of Applied Sciences

30 (W 2022-23)

18

8200142

 Reykjavik University

30 (S 2022-23)

19

8200101

 University of Southern Denmark

30 (S 2022-23)

20

8200053

 University of Southern Denmark

30 (S 2022-23)

21

8180076

 Universita degli studi di Torino

30 (S 2022-23)

22

8200104

 Antwerpen

30 (W 2022-23)

23

8200028

 Sodertorn University

30 (W 2022-23)

24

8200170

Hague University of Applied Sciences

30 (S 2022-23)

25

8190031

 Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2022-23)

26

8190073

 Antwerpen

30 (S 2022-23)

27

8200040

 Sodertorn University

30 (W 2022-23)

28

8180026

 Technische Universität Munchen

30 (W 2022-23)

29

8190058

 Technische Universität Munchen

30 (S 2022-23)

30

8180057

 Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

31

8200023

 Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

32

8190236

 Norwegian School of Economics - NHH

30 (W 2022-23)

33

8190131

 Institut d'Etudes Politiques "Sciences Po Toulouse"

30 (S 2022-23)

34

8200106

 Technische Universität Munchen

30 (S 2022-23)

35

8190226

 University of Muenster, School of Business and Economics

 30 (W 2022-23)

36

8200133

 Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

37

8200002

 Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2022-23)

38

8180035

 SKEMA Business school

 30 (W 2022-23)

39

8190120

 Universitat Wien

30 (S 2022-23)

40

8190173

 Institut d'Etudes Politiques "Sciences Po Toulouse"

30 (S 2022-23)

41

8200075

 Stockholm Business School

30 (S 2022-23)

42

8200111

 Universite d’Auvergne Clermont 1

30 (S 2022-23)

43

8190081

 University of Muenster, School of Business and Economics

30 (W 2022-23)

44

8180090

 SRH Hochschule Berlin

30 (W 2022-23)

45

8190018

 SKEMA Business school

30 (W 2022-23)

46

8200107

 Universite d’Auvergne Clermont 1

30 (S 2022-23)

47

8180135

 University of Cologne

30 (S 2022-23)

48

8190153

 SRH Hochschule Berlin

30 (S 2022-23)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.