Βράβευση του Kαθηγητή Γιώργου Ιωάννου

H Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) στο 6ο Ετήσιο Φόρουμ, απένειμε το ετήσιο βραβείο στον Kαθηγητή Γιώργο Ιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EnexGroup για την «μακροχρόνια συμβολή του στη δημιουργία της Ελληνικής Αγοράς Ενέργειας και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας».

Ο Kαθηγητής Γιώργος Ιωάννου ευχαρίστησε την HAEE και τον Πρόεδρο της HAEE Δρ. Σπύρο Παπαευθυμίου και τόνισε τη σημασία του βραβείου για την EnExgroup και το προσωπικό της, η οποία πραγματοποίησε τις αναγκαίες μετατροπές για να  επιτύχει την ετοιμότητα και τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο πέτυχε πολλά ορόσημα, από την αρχή της λειτουργίας των τριών κύριων αγορών ενέργειας του.