Δημοσίευση Φοιτητών ΔΕΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΤ ΟΠΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION

Η εργασία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Λιαργκόβα και Αγγελικής Παπαδοπούλου, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα Ζωή Κώττη και υπό την επίβλεψή του Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό IEEE Transactions on Education (ToE).

Με θέμα «Software Engineering Education Knowledge versus Industrial Needs», η εργασία στοχεύει στον προσδιορισμό και την ανάλυση του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης που πρέπει να λαμβάνουν οι επαγγελματίες λογισμικού, σύμφωνα με τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών Software Engineering Education Knowledge 2014 (SEEK) των οργανισμών Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και Association for Computing Machinery (ACM) και των βιομηχανικών αναγκών, όπως προκύπτουν από παραπομπές δημοσιεύσεων του ειδικού ιστότοπου για θέματα προγραμματισμού Stack Overflow σε λήμματα της Wikipedia.

Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνήθηκε σε ποιο βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες των προγραμματιστών, όπως προκύπτουν από παραπομπές δημοσιεύσεων του Stack Overflow σε λήμματα της Wikipedia, από τις γνωστικές ενότητες του SEEK. Τα ερευνητικά ερωτήματα, επίσης, αφορούσαν τη σύνδεση της δημοτικότητας των λημμάτων της Wikipedia με την κάλυψή τους από τον SEEK, καθώς και τους τομείς της πληροφορικής οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν καλύτερα από τις γνωστικές ενότητες του SEEK.  Τέλος, η έρευνα επεδίωξε να αναδείξει τον λόγο για τον οποίο  τα λήμματα της Wikipedia, που καλύπτονται από τις γνωστικές ενότητες του SEEK, παραπέμπονται από δημοσιεύσεις του Stack Overflow.

Τα ευρήματα της εργασίας, τα οποία επικυρώθηκαν μέσω έρευνας σε επαγγελματίες λογισμικού, είναι σημαντικά για την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με την τεχνολογία λογισμικού: Ο οδηγός προπτυχιακών σπουδών SEEK φαίνεται να καλύπτει επαρκώς τις βασικές αρχές της πληροφορικής, το σχεδιασμό λογισμικού και τις μαθηματικές έννοιες, αλλά σε λιγότερο βαθμό πεδία όπως ο παγκόσμιος ιστός, τα στοιχεία της τεχνολογίας λογισμικού και τα γραφικά υπολογιστών. Οι προγραμματιστές αναζητούν συμβουλές, βέλτιστες πρακτικές και διευκρινίσεις σχετικά με θέματα λογισμικού, καθώς και βοήθεια στον έλεγχο κώδικα. Οι μελλοντικοί SEEK και η εκπαίδευση της πληροφορικής θα μπορούσαν να εμβαθύνουν περισσότερο στα πληροφοριακά συστήματα, το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ασφάλεια λογισμικού, καθώς και τις ανθρώπινες δεξιότητες.