Διάκριση Φοιτητών ΔΕΤ σε Φοιτητικό Διαγωνισμό

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΤ ΟΠΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΕ «ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ»

Οι Δέσποινα  Μαρκουλάκη και Γιάννης Πουλάκης, τεταρτοετείς στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και ο Σκιαδόπουλος Αλέξανδρος, τεταρτοετής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (ΟΔΕ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), διακρίθηκαν στον 6ο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από το Δίκτυο CSR Hellas, αφορούσε την «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών». Συνολικά, 10 ομάδες, 33 φοιτητές και φοιτήτριες από 13 πανεπιστήμια συμμετείχαν και παρουσίασαν τις εργασίες τους και αξιολογήθηκαν από 10 εκπροσώπους της  ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναδείχθηκε ως μία από τις τρεις νικήτριες. Οι φοιτητές Δέσποινα  Μαρκουλάκη και Γιάννης Πουλάκης, αναφερόμενοι στη διάκρισή τους δήλωσαν: «Ευχαριστούμε θερμά την CSRHELLAS που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και να διακριθούμε στον φετινό διαγωνισμό ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής». Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να κοιτάμε και να σκεφτόμαστε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ μέχρι το 2030. Αφορούν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατό και η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι συγκινητική η διάκριση μας σε ένα τόσο πολυδιάστατο θέμα, που, όμως, αγαπάμε πολύ. Είναι επιτακτική η ανάγκη να υιοθετήσουμε μια βιώσιμη στάση ζωής σε κάθε πτυχή τη καθημερινότητας μας. Η αλλαγή και η πρόοδος απαιτούν συλλογική προσπάθεια».

Η βραβευθείσα εργασία της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο των Ηνωμένων Εθνών για μια βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, εμβαθύνει στο ρόλο των συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης και της εκπαίδευσης, για την επίτευξή του. Αρχικά, πραγματεύεται τρόπους υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών στην κατανάλωση και παραγωγή και στη συνέχεια αναδεικνύονται αρκετές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση για την εξασφάλιση ενός ποιοτικού μέλλοντος στις επόμενες γενιές. Επιπρόσθετα, περιγράφεται πώς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και ειδικότερα στη μείωση των τροφικών αποβλήτων, ενώ, αναλύεται πώς η πανδημία του Covid-19 υπογράμμισε την ανάγκη για μία πιο υπεύθυνη και φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά, σε επίπεδο επιχειρήσεων και καταναλωτών. Τέλος, γίνεται σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της βιωσιμότητας είναι μία σε βάθος αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, αντίληψης και συνεργασίας των οργανισμών, ατόμων και κυβερνήσεων, ενώ, κυρίαρχος οδηγός προς αυτή την αλλαγή είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο δημιουργίας προτάσεων προς την κατεύθυνση αυτή, αναφέρονται επιπλέον απόψεις για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον χωρίς ανισότητες, με σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, και πάντα με υπευθυνότητα απέναντι στους πόρους του πλανήτη.